Najnovšie novinky

Snow Drag

18 január 2017

Snow Drag

Harley –Davidson Roadster Snow Drag

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť snežný bike na základe motocykla Harley - Davidson.

Ako základ na túto prestavbu bol použitý motocykel Harley – Davidson XL 1200 CX Roadster a snežný pás.

Technické riešenie spočívalo v nahradení predného kolesa lyžou a zadného kolesa snežným pásom.

Po demontáži predného kolesa sme pristúpili k výrobe konzoly pre uchytenie prednej lyže. Náročnejšie bolo prispôsobiť zadnú časť, kde sme museli vyriešiť náhon a uchytenie snežného pásu. Demontovali sme celú kyvnú vidlicu a tlmiče (snežný pás má vlastné tlmiace jednotky).Keďže Roadster má hnací remeň na pravej strane a snežný pás na ľavej, museli sme vyrobiť prevod z jednej strany na druhú. Sekundárny prevod sme zamenili z remeňového na reťazový a na teleso prevodu sme zapracovali uchytenie snežného pásu k motocyklu. Demontovali sme z motocykla celý brzdový systém vrátane ABS a nakoľko má pás vlastný brzdový systém, ten sme napojili na páku ovládania prednej brzdy.

Video si môžete pozrieť na: http://www.harley-davidson-bb.sk/video/4162

Hlasujte za Snow Drag: https://customkings.harley-davidson.com/cs_CZ/

Späť na predchádzajúcu stránku